Amoladora Recta

Kit piedras TAKB0501

Amoladora Recta TG504062